logo.jpg

+387 61 205 293

info@mas.org.ba

Kojšino broj 1

75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
bsen
logo.jpg
Kojšino broj 1
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
bsen

Održana edukacija "Zdravi životni stilovi"

U prostorijama IGAS Stari Grad održana je prva iz ciklusa edukacija "Zdravi životni stilovi". Ovom prilikom uz Stari Grad, pridružili su se i članovi nove inicijativne grupe "Novi Grad I". Prisutni članovi su imali priliku razgovarati i učiti o najčešćim i najospasnijim neprenosivim bolestima te rizicima za nastanak istih. Cilj edukacije je da se ponašajnim promjenama na ličnom i kolektivnom nivou unaprijedi kvalitet svakodnevnog života u skladu sa principima aktivnog starenja. 

MAS Tuzla

U Bosni i Hercegovini briga o starijoj populaciji je još uvijek dio tradicije i kulture naroda, ali sa rastućom populacijom starijih osoba, kao i migracijom iz ekonomskih razloga sve manje je mlađih osoba koje su u mogućnosti se brinuti o svojim roditeljima/srodnicima. Građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti već i zbog ne razumijevanja od strane društva.

Kontakt informacije

Kojšino 1, 75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

+387 61 205 293

Kako do nas?